V obou programech poskytujeme finanční a odbornou pomoc lidem, kteří usilují o proměnu konkrétních míst ve městech. Klademe důraz na životní prostředí a usilujeme o to, aby se do rozvoje městského prostředí zapojovali děti i dospělí.

Aktuální proměny

Všechny proměny
Sportovní areál U Červených domků v Hodoníně

Nadace KKFF je ráda, že je součástí budování atraktivního sportovního areálu budoucnosti. Otevřený prostor, v němž zaplesá srdce každého sportovce, pomáháme obohatit o prvky moderní architektury. Nebudou chybět ani místa pro relaxaci a samozřejmě zeleň. Diváci budou sledovat výkony svých oblíbenců nejen na hlavní tribuně, ale také na tribuně u hřiště s umělou plochou.

Příměstský lesopark Bažantnice v Hodoníně

Cenný kus přírody na jejíž ochranu spolu s našimi partnery velmi dbáme, poskytne klidná místa pro zastavení i možnost aktivní rekreace. Vzácné a zvláštně chráněné druhy rostlin a živočichů se po tornádu rozrůstají a příroda si hledá vlastní cestu obnovy.

Dům přírody – národní přírodní památka Hodonínská Dúbrava

Na místě bývalého působiště Centra ekologické výchovy vzniklo nové návštěvnické centrum, které od 1. června 2024 představí unikátní expozici, která reprezentuje poklady národní přírodní památky Hodonínské Dúbravy, ale i přírodní památky Pánov či národní přírodní památky Váté písky.

Dětské městečko v Hodoníně

Ateliér MAAUS se chopil se příležitosti a naplno se pustil do projektování obnovy zničeného areálu dětského městečka. Na pozemku, kde po tornádu zbyly jen dvě zděné budovy, vyroste 13 nových chatek. A nejen to.

Obnova parku před základní školou U Červených domků v Hodoníně

Do prostoru, kudy den co den proudí stovky lidí, vracíme mnohem více než jen zeleň, kterou tu tornádo v červnu 2021 poničilo nejvíce. Podnikáme další kroky, aby hojně využívané místo před školou získalo příjemnou atmosféru a oslovilo lidi všech generací.

Obnova zahrady MŠ Jana Opletala v Českých Budějovicích

Při obnově a oživení zahrady zdejší školky jsme vycházeli z toho, že děti stojí vždy na prvním místě. Díky nám tak mohou na zahradě vyrazit na pomyslnou cestu kolem světa a učit se přitom třeba poznávat světadíly.

Znovuzrození parku Střed v Mostě

V centru Mostu jsme vytvořili novou zelenou oázu. I díky nám se do chátrajícího místa bez života navracejí lidé. Pocit bezpečí a nové možnosti pro trávení volného času oceňují obyvatelé z blízkého i širokého okolí. Park slavnostně otevíráme již 1. května 2024!

Aktuální proměny

Sportovní areál U Červených domků v Hodoníně

Nadace KKFF je ráda, že je součástí budování atraktivního sportovního areálu budoucnosti. Otevřený prostor, v němž zaplesá srdce každého sportovce, pomáháme obohatit o prvky moderní architektury. Nebudou chybět ani místa pro relaxaci a samozřejmě zeleň. Diváci budou sledovat výkony svých oblíbenců nejen na hlavní tribuně, ale také na tribuně u hřiště s umělou plochou.

Příměstský lesopark Bažantnice v Hodoníně

Cenný kus přírody na jejíž ochranu spolu s našimi partnery velmi dbáme, poskytne klidná místa pro zastavení i možnost aktivní rekreace. Vzácné a zvláštně chráněné druhy rostlin a živočichů se po tornádu rozrůstají a příroda si hledá vlastní cestu obnovy.

Dům přírody – národní přírodní památka Hodonínská Dúbrava

Na místě bývalého působiště Centra ekologické výchovy vzniklo nové návštěvnické centrum, které od 1. června 2024 představí unikátní expozici, která reprezentuje poklady národní přírodní památky Hodonínské Dúbravy, ale i přírodní památky Pánov či národní přírodní památky Váté písky.

Dětské městečko v Hodoníně

Ateliér MAAUS se chopil se příležitosti a naplno se pustil do projektování obnovy zničeného areálu dětského městečka. Na pozemku, kde po tornádu zbyly jen dvě zděné budovy, vyroste 13 nových chatek. A nejen to.

Obnova parku před základní školou U Červených domků v Hodoníně

Do prostoru, kudy den co den proudí stovky lidí, vracíme mnohem více než jen zeleň, kterou tu tornádo v červnu 2021 poničilo nejvíce. Podnikáme další kroky, aby hojně využívané místo před školou získalo příjemnou atmosféru a oslovilo lidi všech generací.

Obnova zahrady MŠ Jana Opletala v Českých Budějovicích

Při obnově a oživení zahrady zdejší školky jsme vycházeli z toho, že děti stojí vždy na prvním místě. Díky nám tak mohou na zahradě vyrazit na pomyslnou cestu kolem světa a učit se přitom třeba poznávat světadíly.

Znovuzrození parku Střed v Mostě

V centru Mostu jsme vytvořili novou zelenou oázu. I díky nám se do chátrajícího místa bez života navracejí lidé. Pocit bezpečí a nové možnosti pro trávení volného času oceňují obyvatelé z blízkého i širokého okolí. Park slavnostně otevíráme již 1. května 2024!

Všechny proměny

Čím se řídíme

Pozitivní dopad

Soustředíme se na výsledky. Na takové, které lze změřit. Našim cílem je maximálně pozitivní dopad na společnost a do míst, kde se poslání našich programů mění ve skutečnost.

Inspirujeme

Výslespirujemedkem naší pomoci nejsou jen unikátní a hmatatelné výsledky. Propojujeme všechny klíčové aktéry, inspirujeme je a poskytujeme jim odbornou podporu. I zde je naším cílem dosáhnout co nejvyššího dopadu.

Mladí lidé 

Společným pojítkem našich programů i projektů jsou mladí lidé. Jejich zapojení je základní podmínkou jak pro získaní nadační podpory, tak pro rozvoj našich programů