Příměstský lesopark Bažantnice v Hodoníně

Cenný kus přírody na jejíž ochranu spolu s našimi partnery velmi dbáme, poskytne klidná místa pro zastavení i možnost aktivní rekreace. Vzácné a zvláštně chráněné druhy rostlin a živočichů se po tornádu rozrůstají a příroda si hledá vlastní cestu obnovy.

Pokud chcete podpořit tento projekt, můžete tak udělat jako dobrovolník.

Dobrovolníci

Co máme v plánu 

Po tornádu měníme funkci lesa z hospodářské na rekreační. Návštěvníci ocení stezky pro pěší, cyklisty a plno dalších možností sportovního a volnočasového vyžití. Součástí atraktivního místa pro odpočinek se stane i nová naučná stezka, provádějící návštěvníky nejzajímavějšími částmi Bažantnice. Celek doplní už hotovou cestu pro chodce a cyklisty, vedoucí podél Velkomoravské ulice. 

Vybudovat plně funkční příměstský rekreační les je sice kostrbatá, ale zároveň krásná cesta. Největší překážkou byl zatím zásah tornáda, které během pár minut polovinu lesa zničilo. Poté přišel čas na mravenčí práci a plánování obnovy lesa.

Daniel Matějka

architekt z Atelieru per partes

Rozloha

672 310 m2

Rozpočet

zhruba 160 000 000 Kč

Finanční podpora nadace

až do výše 10 000 000 Kč

Autoři návrhu

Atelier per partes

Investor

Město Hodonín

Více o proměně  

Tornádo udeřilo v době, kdy se dokončovala architektonická studie projektu příměstského lesa Bažantnice. Původní plán se tak rázem změnil na obnovu 38 hektarů zničené přírody. Práce začaly téměř okamžitě. Výsadba prvních stromků proběhlana podzim roku 2021. Do jara 2023 se podařilo vysadit přes 85 000 stromů. Samotný les je rozdělený na části, které jsou vzájemně propojené komunikačními sítěmi.