Pomáhejte s námi

Naše proměny

Váš finanční dar zamíří v celé výši na projekt, který vyberete. Zvolte si ten, který je vám nejbližší.

Sportovní areál U Červených domků v Hodoníně

Nadace KKFF je ráda, že je součástí budování atraktivního sportovního areálu budoucnosti. Otevřený prostor, v němž zaplesá srdce každého sportovce, pomáháme obohatit o prvky moderní architektury. Nebudou chybět ani místa pro relaxaci a samozřejmě zeleň. Diváci budou sledovat výkony svých oblíbenců nejen na hlavní tribuně, ale také na tribuně u hřiště s umělou plochou.

Pokud chcete podpořit tento projekt, můžete tak udělat jako dobrovolník.

Příměstský lesopark Bažantnice v Hodoníně

Cenný kus přírody na jejíž ochranu spolu s našimi partnery velmi dbáme, poskytne klidná místa pro zastavení i možnost aktivní rekreace. Vzácné a zvláštně chráněné druhy rostlin a živočichů se po tornádu rozrůstají a příroda si hledá vlastní cestu obnovy.

Pokud chcete podpořit tento projekt, můžete tak udělat jako dobrovolník.

Dům přírody – národní přírodní památka Hodonínská Dúbrava

Na místě bývalého působiště Centra ekologické výchovy vzniklo nové návštěvnické centrum, které od 1. června 2024 představí unikátní expozici, která reprezentuje poklady národní přírodní památky Hodonínské Dúbravy, ale i přírodní památky Pánov či národní přírodní památky Váté písky.

Pokud chcete podpořit tento projekt, můžete tak udělat jako dobrovolník.

Dětské městečko v Hodoníně

Ateliér MAAUS se chopil se příležitosti a naplno se pustil do projektování obnovy zničeného areálu dětského městečka. Na pozemku, kde po tornádu zbyly jen dvě zděné budovy, vyroste 13 nových chatek. A nejen to.

Pokud chcete podpořit tento projekt, můžete tak udělat jako dobrovolník.

Obnova parku před základní školou U Červených domků v Hodoníně

Do prostoru, kudy den co den proudí stovky lidí, vracíme mnohem více než jen zeleň, kterou tu tornádo v červnu 2021 poničilo nejvíce. Podnikáme další kroky, aby hojně využívané místo před školou získalo příjemnou atmosféru a oslovilo lidi všech generací.

Pokud chcete podpořit tento projekt, můžete tak udělat jako dobrovolník.

Obnova zahrady MŠ Jana Opletala v Českých Budějovicích

Při obnově a oživení zahrady zdejší školky jsme vycházeli z toho, že děti stojí vždy na prvním místě. Díky nám tak mohou na zahradě vyrazit na pomyslnou cestu kolem světa a učit se přitom třeba poznávat světadíly.

Pokud chcete podpořit tento projekt, můžete tak udělat jako dobrovolník.

Znovuzrození parku Střed v Mostě

V centru Mostu jsme vytvořili novou zelenou oázu. I díky nám se do chátrajícího místa bez života navracejí lidé. Pocit bezpečí a nové možnosti pro trávení volného času oceňují obyvatelé z blízkého i širokého okolí. Park slavnostně otevíráme již 1. května 2024!

Pokud chcete podpořit tento projekt, můžete tak udělat jako dobrovolník.

Dokončeno
Obnova zahrady MŠ Vincence Makovského v Ostravě

Místo plné asfaltu a betonu jsme v ostravské sídlištní mateřské škole proměnili v příjemný travnatý prostor, doplněný záhonky, vodními prvky nebo třeba živou stavbu z vrby. Neziskový spolek rodičů Veselá školička tak získal krásné nové místo, na které může zvát lidi z širokého okolí na různé akce.

Pokud chcete podpořit tento projekt, můžete tak udělat jako dobrovolník.

Dokončeno
Obnova zahrady Mateřské školy U Uranie

Největší zařízení pro předškoláky v Praze 7 se díky naší pomoci pyšní zahradou, do které se promítají různé tváře české krajiny. Jednotlivé zóny, jež mají podobu uklidňujícího lesa, louky, hor nebo jezera, harmonicky přecházejí do městského prostředí.

Pokud chcete podpořit tento projekt, můžete tak udělat jako dobrovolník.

Nejste si jistí, kterou 
proměnu podpořit?

Vaše pomoc nám velmi pomůže. Pokud si nejste jistí projektem,
vybereme ten nejvíc potřebný za vás.

Darovat