Zahrada Domu přírody v Hodoníně

Přehodnotili jsme původní plány a pomohli jsme podpořit návrh venkovního prostoru zahrady Domu přírody. Tornádo tady totiž velmi poškodilo původní zeleň. V novém řešení klademe důraz na její obnovu, ale zároveň skladbu stromů a rostlin pečlivě volíme tak, abychom neztratili návaznost na prezentaci Hodonínské Dúbravy.

Pokud chcete podpořit tento projekt, můžete tak udělat jako dobrovolník.

Dobrovolníci

Co se nám povedlo

Nový zahradní prostor byl pojat tak, aby sloužil nejen návštěvníkům Domu přírody, ale také lidem z okolí pro komunitní a volnočasové akce s důrazem na environmentální vzdělávání. Zahradě byla vtisknuta výrazně přírodní podoba, která vizuálně i tematicky navazuje na interiér přilehlé budovy.

Jsem ráda, že zahrada tvoří s Domem přírody jeden funkční celek a že lidé získávají nové možnosti, jak prostor využít. Těším se na všechny vzdělávací a komunitní akce.

Jana Kalábková

vedoucí Domu přírody

Plocha pozemku

7 176 m2

Aktuální rozpočet

12 534 397 Kč

Finanční podpora nadace

1 718 331 Kč 

Autor návrhu

Létající inženýři – architektonický a projekční ateliér Tomáše Havlíčka

Investoři

město Hodonín

Spoluinvestor

Státní fond životního prostředí ČR, Nadace KKFF

Více o proměně  

Zahrada poskytne prostor pro venkovní expozici Domu přírody. Návštěvníci se podobně jako v interiéru seznámí s hodnotami národní přírodní památky Hodonínská Dúbrava. Dozví se i o významu chráněných lokalit Váté písky a Hodonínské rybníky. Cílem proměny je povzbudit v lidech pocit sounáležitosti s přírodou. Při obnově proto maximálně využijeme přírodní materiály a necháme vysadit původní druhy rostlin.