Pojďme měnit města k lepšímu. Pro naše i příští generace. S lidmi a pro lidi.

Pomáhejte s námi

Pojďme měnit města k lepšímu. Pro naše i příští generace. S lidmi a pro lidi.

Podporujeme odhodlané lidi, kteří chtějí proměňovat veřejný prostor – prostranství, parky, městskou zeleň i zahrady mateřských škol. Přidejte se a podpořte s námi hybatele změn ve městech.

Pomáhejte s námi

133

0

milionů korun jsme vložili do obnovy veřejného prostoru

50

0

projektů jsme podpořili a další připravujeme

17

0

let zlepšujeme společně s vámi prostředí měst

Aktuální proměny

Všechny proměny
Znovuzrození parku Střed v Mostě

V centru Mostu jsme vytvořili novou zelenou oázu. I díky nám se do chátrajícího místa bez života navracejí lidé. Pocit bezpečí a nové možnosti pro trávení volného času oceňují obyvatelé z blízkého i širokého okolí. Park slavnostně otevíráme již 1. května 2024!

Dům přírody – národní přírodní památka Hodonínská Dúbrava

Na místě bývalého působiště Centra ekologické výchovy vzniklo nové návštěvnické centrum, které od 1. června 2024 představí unikátní expozici, která reprezentuje poklady národní přírodní památky Hodonínské Dúbravy, ale i přírodní památky Pánov či národní přírodní památky Váté písky.

Zahrada Domu přírody v Hodoníně

Přehodnotili jsme původní plány a pomohli jsme podpořit návrh venkovního prostoru zahrady Domu přírody. Tornádo tady totiž velmi poškodilo původní zeleň. V novém řešení klademe důraz na její obnovu, ale zároveň skladbu stromů a rostlin pečlivě volíme tak, abychom neztratili návaznost na prezentaci Hodonínské Dúbravy.

Dětské městečko v Hodoníně

Ateliér MAAUS se chopil se příležitosti a naplno se pustil do projektování obnovy zničeného areálu dětského městečka. Na pozemku, kde po tornádu zbyly jen dvě zděné budovy, vyroste 13 nových chatek. A nejen to.

Příměstský lesopark Bažantnice v Hodoníně

Cenný kus přírody na jejíž ochranu spolu s našimi partnery velmi dbáme, poskytne klidná místa pro zastavení i možnost aktivní rekreace. Vzácné a zvláštně chráněné druhy rostlin a živočichů se po tornádu rozrůstají a příroda si hledá vlastní cestu obnovy.

Aktuální proměny

Znovuzrození parku Střed v Mostě

V centru Mostu jsme vytvořili novou zelenou oázu. I díky nám se do chátrajícího místa bez života navracejí lidé. Pocit bezpečí a nové možnosti pro trávení volného času oceňují obyvatelé z blízkého i širokého okolí. Park slavnostně otevíráme již 1. května 2024!

Dům přírody – národní přírodní památka Hodonínská Dúbrava

Na místě bývalého působiště Centra ekologické výchovy vzniklo nové návštěvnické centrum, které od 1. června 2024 představí unikátní expozici, která reprezentuje poklady národní přírodní památky Hodonínské Dúbravy, ale i přírodní památky Pánov či národní přírodní památky Váté písky.

Zahrada Domu přírody v Hodoníně

Přehodnotili jsme původní plány a pomohli jsme podpořit návrh venkovního prostoru zahrady Domu přírody. Tornádo tady totiž velmi poškodilo původní zeleň. V novém řešení klademe důraz na její obnovu, ale zároveň skladbu stromů a rostlin pečlivě volíme tak, abychom neztratili návaznost na prezentaci Hodonínské Dúbravy.

Dětské městečko v Hodoníně

Ateliér MAAUS se chopil se příležitosti a naplno se pustil do projektování obnovy zničeného areálu dětského městečka. Na pozemku, kde po tornádu zbyly jen dvě zděné budovy, vyroste 13 nových chatek. A nejen to.

Příměstský lesopark Bažantnice v Hodoníně

Cenný kus přírody na jejíž ochranu spolu s našimi partnery velmi dbáme, poskytne klidná místa pro zastavení i možnost aktivní rekreace. Vzácné a zvláštně chráněné druhy rostlin a živočichů se po tornádu rozrůstají a příroda si hledá vlastní cestu obnovy.

Všechny proměny

Městečko sloužilo převážně dětem, které se zde věnovaly volnočasovým aktivitám. A na to jsme také kladli největší důraz. Chceme, aby byl areál příjemným a zároveň moderním prostředím, kde se budou všichni návštěvnici cítit dobře.

Libor Střecha

starosta Hodonína

Naším cílem je, aby si děti vytvořily krásný vztah k přírodě a svobodně rozvíjely, objevovaly a upevňovaly své schopnosti. Naše zahrada by měla být sama o sobě jedním velkým herním prvkem.

Šárka Michlová

vedoucí učitelka mateřské školy Větrník v Nymburce

Zahrada je velká laboratoř života, kde si děti na všechno přicházejí samy. Když jim nabídneme základní podněty – chutě, vůně, vodu v různých podobách, můžou samy objevovat život a stát se průzkumníky.

Alice Jirásková

maminka, iniciátorka proměny zahrady mateřské školy Kollárova v Českém Brodě

Podivuhodné bylo zejména to, jakým způsobem vtáhla nadace do dění děti ze základní školy. Parky se díky vhodným aktivitám staly součástí jejich života.

Ota Raiter

bývalý starosta Kamenického Šenova

Zahrada v našem pojetí je prostorem pro svobodný pohyb, pro dobrodružství a potěšení všech smyslů.

Martina Kárová

architektka proměny mateřské školy v Praze 6