Konference o trendech výuky venku nabídla přednášky a workshopy

Nejnovější informace o výuce venku nabídla veřejnosti konference Žijeme v Zahradě hrou, pořádaná Nadací Proměny Karla Komárka. Proběhla na Den učitelů, 28. března 2023, v kulturním centru Vzlet v Praze-Vršovicích. Účastníci se na ní dozvěděli mnoho nového o tom jaké aktivity dětem připravit, aby se všestranně rozvíjely, nebo proč je pro školu tak důležitá chytře vytvořená zahrada. Přednášky doplnilo několik praktických workshopů, na nichž se hovořilo o pozitivních dopadech přírodního prostředí na dětský kolektiv nebo o roli architekta při navrhování školní zahrady. Řeč byla i o tom, proč je učení venku důležité pro motivaci učitelů. 

Dvoudenní akce byla určena širokému spektru účastníků. Na své si přišli nejen pedagogové nebo vedoucí pracovníci ve školství, ale také zástupci zřizovatelů nebo architekti a designéři. Konference Žijeme v Zahradě hrou nabídla v dopolední části přednášky, v odpolední přišly na řadu praktické workshopy. Vzdělávací akci předcházela exkurze do tří vybraných zahrad mateřských a základních škol, konaná den předem. 

„Při plánování konference jsme rozvíjeli myšlenku, že vzdělávání, podobně jako prakticky všechny obory lidské činnosti, ovlivňují inovace. Proto jsme se rozhodli pozvat na akci odborníky, kteří se zajímají o aktuální trendy v oblasti výuky venku, nebo je dokonce vytvářejí. Přednášející a vedoucí workshopů mají značné zkušenosti z praxe, takže účastníci budou moci získané informace využít třeba hned druhý den ve své práci. Hovořili jsme o wellbeingu ve venkovním vzdělávání, či jinými slovy, o tom, proč má toto vzdělávání pozitivní dopad na rozvoj sociálního, kognitivního a fyzického potenciálu jak u dětí, tak u pedagogů,“ uvedl Luboš Veselý, pověřený řízením Nadace Proměny Karla Komárka.

Právě rozvoji tzv. wellbeingu u dětí ve spojitosti s učením se venku se věnovala panelová diskuze na závěr dopoledního konferenčního bloku. Vedl ji Petr Holík, moderátor konference a komunikační odborník projektu Fakta o klimatu.

Tipy, triky, inspirace. Odpolední workshopy se nesly čistě v praktickém duchu. Na prvním z nich byla řeč o venkovních výpravách, které každý pátek podnikají děti a učitelé z pražské Fakultní mateřské školy se speciální péčí Arabská. Badatelsky orientovanou výukou se zabýval další workshop. Martin Kříž, který jej vedl, doporučil zájemcům, jaké nástroje zvolit k tomu, aby taková výuka proběhla podle představ žáků i učitelů.

Účastníky zaujal i workshop s architektkou školních zahrad Danou Václavíkovou, která mluvila o výhodách, jež při proměně školní zahrady přináší zapojení rodičů a komunity. Lektorka Justina Danišová představila návštěvníkům konference svobodnou hru a na příkladech ukázala, jak jejím prostřednictvím rozvíjet dětskou tvořivost. Tématem posledního workshopu byl Měsíc školních zahrad. Jedná se o každoroční kampaň, kterou v zájmu rozšiřování povědomí o důležitosti venkovní výuky podporuje Nadace Proměny Karla Komárka.

Doprovodný program konference 

Den před konferencí se uskutečnila exkurze do tří vzorových školních zahrad. Základní škola Na Beránku provedla účastníky exkurze zahradou, jejíž podobu významným způsobem určují žáci, kteří jsou v tomto ohledu rovnocennými partnery dospělým. MŠ Semínko v Toulcově Dvoře se zase pochlubila efektivním hospodařením s vodou a s větrnou a sluneční energií. Exkurzi završila návštěva Fakultní mateřské školy Arabská, jejíž zahradu pomáhala obnovit Nadace Proměny Karla Komárka. Účastníci se dozvěděli, jaké zázemí je třeba nachystat jak na zahradě, tak i ve školní šatně, aby nic nebránilo pobývat s dětmi celý den pohodlně venku.

Součástí konference byl ale také připravený doprovodný program v samotném místě konání. Na stáncích plných inspirace se s materiály a metodikami vhodnými pro environmentální vzdělávání kromě nadace prezentovaly i organizace Lipka, Rezekvítek, platforma Učíme se venku, Les ve škole, Asociace lesních mateřských škol, Malý průzkumník přírody a vzdělávací centrum Tereza.

Více informací o konferenci a řečnících, kteří na ní vystoupili, naleznete na její internetové stránce.