Když se chce, jde všechno. Na nadační exkurzi se myslelo hlavně na děti

Jedinečná exkurze věnovaná možnostem využití zahrad mateřských škol ve spojitosti s jejich proměnami proběhla v uplynulých dnech na pěti zajímavých místech nedaleko Prahy. Na akci, kterou uspořádala Nadace Proměny Karla Komárka v rámci grantového programu Zahrada hrou, dorazilo 38 pedagogů a zástupců zřizovatelů.

Nadace Proměny Karla Komárka touto formou podpořila spolupráci především učitelů a odborníků, kteří mají blízko k tématu venkovní výuky a zároveň uvažují o nové školní zahradě. Účastníci akce si prohlédli dvě zahrady mateřských škol, které nadace v minulosti podpořila (v Třeboradicích a Nymburce), a komunitní certifikovanou přírodní zahradu Staroboleslavský Klíček a zámeckou zahradu v Brandýse nad Labem.

Vedoucí učitelka MŠ Větrník Šárka Michlová na exkurzi podotkla: „Když máte takové prostředí, jaké máme my, tak se vám skvěle pracuje. Jsem za to velmi ráda. V roce 2018 nás nadace vybrala. Získali jsme grant 800 000 Kč. Nadace nám poskytla manuál a sepsala body, kterých jsme se při práci na obnově prostoru drželi. Když jsme kdykoli a cokoli potřebovali řešit nebo jen poradit, poskytla nám pomocnou ruku.“

Šárka Michlová novým zájemcům o podobnou zahradu doporučila, aby na začátku vytvořili funkční pracovní skupinu, důkladně si rozmysleli postup proměny a hlavně, aby byli stateční. Doplnila, že k v jejich případě konečná cena výrazně přesáhla výši grantu, takže bylo nutné získat další finanční zdroje. Revitalizaci zahrady navíc rozfázovali na čtyři etapy, samotná proměna se protáhla na tři roky.

Zřizovatel jako pomocník

O roli zřizovatele hovořila Mariana Čapková, místostarostka Prahy 6. Všichni, kdo uvažují o proměně, by podle jejích slov měli být ambiciózní vůči svým zřizovatelům a ptát, jaké jsou grantové možnosti nejen obce, ale i kraje. Důležité je nebát se, protože na dobrý projekt se peníze vždy najdou. „Co se týče Prahy 6, pomáhají i naše odborné útvary, například odbor životního prostředí, odbor dopravy a odbor územního rozvoje. Pokud by toto know-how mohlo přinést užitek i jinde, rádi pomůžeme,” podotkla Mariana Čapková.

Pro nadaci hraje vždy důležitou roli také zpětná vazba účastníků. S nadšením odjížděla z exkurze Magda Zemanová: „Do praxe si odnáším reálné příklady, jak fungují již hotové a proměněné zahrady. Je výborné vidět, že mohou vznikat krásná místa, která jsou zároveň funkčními pro děti a pro okolí.“ Podobně mluvila i Simona Ryklová, zástupkyně ředitele MŠ Hostivice: „Máme zahradu, která už neodpovídá. Chtěli bychom ji rekonstruovat. Rádi bychom uplatnili přírodní prvky, proto jsme na exkurzí načerpali inspiraci.“

Školky ale potřebují i osvícené rodiče. Mezi takové se bezesporu řadí Klára Kárníková. V jejím případě mělo ohlas propojení herních prvků se záhony a stromy či keři. Ocenila též sounáležitost zúčastněných:

„Cítím se tu velice dobře, protože všichni, co tu jsou, smýšlí stejně, což se v kolektivu vždy nestává. Někdy mezi učiteli a rodiči nepanuje pochopení. Zkrátka, když se chce, všechno jde. Myslíme hlavně na děti,“ řekla s úsměvem

Nadační program Zahrada hrou už od roku 2011 pomáhá přeměňovat školní zahrady tak, aby přinášely inspiraci a rozvíjely osobnost dětí. Zahrady se zároveň stávají jedinečnými prostory pro setkávání komunity. A protože nejčastějšími „obyvateli zahrad“ jsou děti, nadace klade velký důraz na to, aby se mohly na jejich proměně aktivně podílet právě ony.

Kontaktujte nás