Dětské městečko v Hodoníně

Ateliér MAAUS se chopil se příležitosti a naplno se pustil do projektování obnovy zničeného areálu dětského městečka. Na pozemku, kde po tornádu zbyly jen dvě zděné budovy, vyroste 13 nových chatek. A nejen to.

Pokud chcete podpořit tento projekt, můžete tak udělat jako dobrovolník.

Dobrovolníci

Jaké máme plány  

V prostoru příměstského lesa Bažantnice vznikne hlavní budova se zázemím. To budou tvořit nové společenské prostory, ohniště a hřiště pro děti, mládež i dospělé. Plánuje se obnova zeleně v několika fázích, prví etapa výsadeb se již realizovala. Budovy i celý prostor, který bude sloužit i vzdělávacím účelům, dostanou podobu, jež zachová soulad s okolní krajinou. Projektová dokumentace počítající s tím, že venku bude pobývat více spolků najednou a věnovat se zájmové činnosti nebo že se zde budou pořádat akce pro celou komunitu, je již zpracovaná.

89s0m2ixe4-AXONOMTERIE-2022-06-13.thumb-gallery.jpeg

Městečko sloužilo převážně dětem, které se zde věnovaly volnočasovým aktivitám. A na to jsme také kladli největší důraz. Chceme, aby byl areál příjemným a zároveň moderním prostředím, kde se budou všichni návštěvnici cítit dobře.

Libor Střecha

starosta Hodonína

Galerie Dětského městečka

Celková plocha řešeného území

18 088 m2

Rozpočet

zhruba 126 400 000 Kč

Finanční podpora nadace

až do výše 3 500 000 Kč

Autoři návrhu

architektonické a urbanistické studio MAAUS

Investoři

město Hodonín

Spoluinvestoři

Nadace Via, Ministerstvo pro místní rozvoj, SFŽP, Nadace KKFF

Více o proměně  

Jako sjednocující architektonický prvek budov jsme zvolili sedlovou střechu. Částečně soukromé verandy, které propojí interiér s exteriérem, budou děti i další návštěvníky vybízet k aktivitám venku. Vycházíme z původní atmosféry klidného a stinného dubového lesa. Chceme ji zde obnovit tím, že vysadíme vzrostlé stromy. Zeleň bude plynule přecházet do vznikajícího rekreačního prostoru příměstského lesa Bažantnice.