Obnova parku před základní školou U Červených domků v Hodoníně

Do prostoru, kudy den co den proudí stovky lidí, vracíme mnohem více než jen zeleň, kterou tu tornádo v červnu 2021 poničilo nejvíce. Podnikáme další kroky, aby hojně využívané místo před školou získalo příjemnou atmosféru a oslovilo lidi všech generací.

Pokud chcete podpořit tento projekt, můžete tak udělat jako dobrovolník.

Dobrovolníci

Co se nám povedlo  

První výsadbu zeleně jsme zahájili ještě před projekčními pracemi. Od podzimu roku 2022 tak okolí základní školy díky úsilí města Hodonín a jeho komunitní výsadbě zkrášluje 25 svěžích mladých stromků. Uvědomujeme si, že tato lokalita si zaslouží zvláštní péči. Celý rok tudy prochází mnoho lidí, pro které chceme vytvořit zajímavé prostředí, stejně proměnlivé v čase jako čtvero ročních období.

Nadace i město nás od počátku do obnovy parku silně zapojují. Žáci, učitelé a rodiče tak mohou ovlivnit podobu nově vznikajícího prostoru. Je dobře, že žádný názor nezapadne. Výsledky takového přístupu stojí za to.

Antonín Slezák

ředitel základní školy U Červených domků

Celková rozloha

29 359 m2

Rozpočet

zhruba 30 000 000 Kč

Finanční podpora nadace

až do výše 15 000 000 Kč

Autoři návrhu

ARKYTEK Radek Prokeš, Martina Havlová ATELIÉR V8, Jitka Vágnerová

Investoři

město Hodonín, Nadace KKFF, SFŽP

Více o proměně  

Ve svých návrzích pracujeme s konceptem, že celý prostor propojí základní školu U Červených domků, ulici J. Suka a bytové domy v ulici U Červených domků. Náš přístup umocní celkové architektonické a urbanistické kouzlo lokality. V návaznosti na vstup do školy vznikne místo pro setkávání a odpočinek obyvatel celého města.