Obnova zahrady Masarykovy ZŠ a MŠ v Klenčí pod Čerchovem

Pomohli jsme škole splnit její dlouholeté velké přání a podpořili razantní proměnu její zahrady. Současně jsme tak navázali na úspěchy školy v oblasti environmentálního vzdělávání.

Pokud chcete podpořit tento projekt, můžete tak udělat jako dobrovolník.

Dobrovolníci

Co se nám povedlo  

Zrodila se zahrada, která si šikovně pohrává s širším kontextem místa. Klenčí pod Čerchovem je centrem chodských lidových tradic a jejich tradičních oslav. Proto jsme jednotlivým zónám zahrady vtiskli podobu, která připomíná tradiční místa na vsi. Děti si hrají na návsi, na dvorku, v dřevníku, u panské hráze i za humny. Naše pomoc spočívala také v tom, že jsme složitý záměr pomáhali představit zdejší samosprávě, rodičům a veřejnosti a podpořili veřejnou diskuzi o něm 

Obnova zahrady

2016–2019

Rozloha

1 700 m2

Výběr projektu

Grantová výzva 2015

Autor návrhu

Petr Sladký (Ateliér VAS)

Náklady

1 080 000 Kč

Finanční podpora nadace

800 000 Kč

Více o proměně  

Volnočasovou i výukovou aktivitu dětí podporují multifunkční herní prvky. Kůly, volně položené kmeny, kameny a vodní kaskády zároveň přispívají k rozvoji jejich pohybových dovedností. Tzv. senzorický chodníček podporuje smyslové učení, u panské hráze si zase děti bezpečně a hospodárně hrají s vodou a dovádějí v blátě. Celý prostor děti přirozeně nutí k tomu, aby samy pečovaly o květiny a ve svém venkovním království udržovaly pořádek.