Společně silnější: Nadace Proměny spojila síly s Nadací KKFF

Karel Komárek, zakladatel Nadace Proměny a Nadace KKKFF, se rozhodl obě tyto nadace sloučit. Nástupnickou organizací se stala Nadace KKFF, která v novém programovém pilíři Životní prostředí navazuje na 20letý odkaz Proměn. Dalšími dvěma pilíři jsou Kultura a umělecké vzdělávání a Mimořádná pomoc. Karel Komárek si od fúze slibuje zvýšení pozitivního dopadu aktivit nadace v rámci všech nadačních programů i větší přehlednost filantropických aktivit, jimž se jeho rodina dlouhodobě věnuje.

Nadace KKFF má nyní tři hlavní oblasti zaměření:

  1. Životní prostředí. Naše programy Proměny měst a Proměny zahrad se zaměřují na obnovu parků, veřejných prostranství městské zeleně a školních zahrad. Chceme vytvářet krásnější a zelenější místa pro všechny generace.

  2. Kultura a umělecké vzdělávání. Podporujeme české kulturní dědictví a rozvoj mladých uměleckých talentů. Naše iniciativy zahrnují mimo jiné festival Dvořákova Praha a projekt Piana do škol, který obohatil 78 škol o 81 nových pianin a klavírů. Věříme, že kultura a umění jsou základem bohaté společnosti a inspirací pro budoucí generace.

  3. Mimořádná pomoc. Třetím pilířem, na který se zaměřujeme, je finanční, materiální i lidská pomoc při mimořádných situacích, kdy je potřeba reagovat rychle a efektivně tam, kde je to nejvíce potřeba. Za poslední roky jsme byli nápomocní například během pandemie, po tragickém tornádu na jižní Moravě, nebo během války na Ukrajině. Podporujeme ty, kteří to v těžkých situacích nejvíce potřebují.

Sloučení nadací nám umožňuje pokračovat v dlouhodobých činnostech na proměnách veřejného prostoru, posilovat podporu českého kulturního odkazu a efektivně reagovat na mimořádné události ve společnosti,“ uvedl Karel Komárek, zakladatel a předseda správní rady Nadace KKFF.

Do správní rady nadace nově přibyli Dana Dvořáková a Miroslav Jestřabík. Dana přináší zkušenosti ze správní rady Nadace O2 a Miroslav nová témata z oblasti společenské odpovědnosti. Ředitelem nadace nadále zůstává Luboš Veselý.

„Sloučení nadací nám umožňuje pokračovat v dlouhodobých činnostech na proměnách veřejného prostoru, posilovat podporu českého kulturního odkazu a efektivně reagovat na mimořádné události ve společnosti.“

Karel Komárek

zakladatel Nadace KKFF, předseda správní rady

Kontaktujte nás