Školky si díky nadaci plní sny o krásných, hravých zahradách

Tak schválně. Vzpomenete si, jak vypadala zahrada ve školce, kam jste chodili jako děti? Co se vám na ní líbilo a jak jste si tam hráli? „Já jsem se s kamarádkou Evičkou schovávala za nízkými keříky, když se mělo uklízet. A protože jsme přes ně paní učitelku neviděly, myslely jsme si, že nevidí ani ona nás,“ vzpomíná paní Lenka se smíchem na školní zahradu svého dětství, které dominovaly barevně natřené kolotoče, houpačky, pískoviště a kovové prolézačky. Její syn, který tento rok začal chodit do školky, už však brzy pozná jinou zahradu. Jeho školka totiž v minulém roce získala grant, který jí umožní vybudovat různá zákoutí pro hru, odpočinek i samostatné bádání. Své zázemí v podobě altánku a posezení s ohništěm získají také učitelé, rodiče a všichni přátelé školy.

Z téměř 40 přihlášených mateřských škol vybrala loni Nadace Proměny Karla Komárka do grantové podpory celkem pět. Každá školka získala částku až 400 tisíc korun na obnovu zahrady a k tomu odbornou pomoc. „V poslední grantové výzvě jsme při výběru školek oproti minulosti kladli větší důraz na ekologickou a ekonomickou udržitelnost, zejména na tzv. adaptační opatření, tedy na prvky pomáhající zvládnout dopady klimatické změny. Důležitou roli při výběru sehrál také fakt, zda a jak mateřské školy přemýšlely o dalším financování,“ přiblížil výběr mateřských škol Luboš Veselý, pověřený řízením nadace.

Jak pět školek k zahradám přišlo…

Každý podpořený projekt představil originální koncepci budoucí podoby své zahrady, do které promítl vlastní preference a potřeby.

A jaké nápady se budou tento školní rok klubat na svět?  

„Jsem tady a je to úžasné“ – církevní MŠ sv. Jakuba

V kutnohorské MŠ sv. Jakuba usilují o vytvoření ucelené koncepce zahrady. Díky grantu sjednotí novou část pozemku se starou zahradou, vybudují nádrž na dešťovou vodu, vysázejí živý plot, oddělující zahradu od frekventované silnice, a zasadí ovocné stromy a keře. Zahradu plánují vybavit různým nářadím a materiály, se kterými se děti budou učit pracovat. Dále chtějí nabídnout zahradu k užívání i rodičům, místním spolkům nebo pedagogům z jiných škol.

Zdravě a hravě – MŠ Hradištko

V MŠ Hradištko v okrese Praze-západ potřebují vyřešit umístění úschovny venkovních hraček a promyslet úpravu celé nevyužívané jižní části zahrady. Nový projekt zahrady je koncipován jako dům – zahrada se bude dělit na předsíň, obývák, kuchyni, posluchárnu, odpočívárnu a dílnu. Součástí zahrady se stane zvuková instalace, dešťová hůl, hmatový chodníček z přírodnin, krmítka a ptačí budky, hmyzí hotel nebo luční labyrint. Možnost tvořit získají malí návštěvníci v rámci dílny, která tu má také vzniknout, společně s venkovní laboratoří a posezením z dusané hlíny.

Zahrada živlů – MŠ Telecí

Pedagogové a děti ze školky v pardubickém Telecí vystavěli svůj koncept na čtyřech živlech, kterým dají v zahradě originálním způsobem prostor. Vodou napojí systém žlabů, rozehrají mlýnky v písku nebo ji zachytí v podobě dešťovky a použijí na zalévání bylinkové zahrádky. Zemi budou děti objevovat pomocí podzemního tunelu s průhlednými dlaždicemi a zvukové trouby. Plánuje se také kompost s pozorovací průhlednou stěnou. Živel ohně ovládne ohniště s posezením ve tvaru amfiteátru a bude mít své místo i ve venkovní peci. Vzduch rozehraje zvonkohry a roztočí větrníky, vzniknou větrolamy nebo meteostanice. Školka chce pořídit i dendrofon a keramofon. „V projektu proměny zahrady jsme ve fázi spolupráce s paní architektkou a hledání spolupracujících firem a partnerů. Společně jsme zorganizovali dvě velké a úspěšné fundraisingové akce. Máme radost, že jsme získali podporu nejen od rodičů, ale i od místní komunity, shrnuje aktuální stav projektu ředitelka školky Olga Kosíková.

Prostor pro setkávání – MŠ Vincence Makovského v Ostravě

V sídlištní školce v Ostravě-Porubě mají v plánu vybudovat na školní zahradě centrum pohybu a relaxace, kde se bude dětská hra svobodně prolínat s poznáváním přírody. V rámci obnovy doplní na zahradě vegetaci, zasadí ovocné stromy a keře a vytvoří venkovní zázemí pro školu i veřejnost. Vznikne také nádrž na záchyt vody a tři nové herní prvky – lanovky, skluzavky ve svahu a houpačky.

Přírodní učebna – MŠ Jana Opletala v Českých Budějovicích

Cílem této školky je vytvořit zelenou oázu uprostřed budějovického sídliště. Ta má napomoci tomu, aby byly děti spokojené, aktivní a otužilé, rozuměly tomu, co se děje v přírodě, a poznávaly život všemi smysly. Zahrada by měla být navržena s ohledem na střídající se roční období tak, aby byla po co nejdelší dobu plná květů a zeleně. Cílem je také zapojit rodiče a širší veřejnost do aktivit školky, a přispět tím ke zlepšení mezilidských vztahů na budějovickém sídlišti.

Cesta za vysněnou zahradou

Prvním krokem na cestě vybraných školek za obnovou jejich zahrad byla účast na zahajovacím semináři, který nadace uspořádala v srpnu 2022. Probíraly se zde jak praktické informace, tak zavádění tzv. adaptačních opatření, jež v zahradách pomáhají zmírnit projevy klimatických změn a vytvářet udržitelnou budoucnost. Velký důraz kladla nadace také na podporu tzv. participace, tedy na zásadní přístup, díky němuž se do procesu proměny zahrady zapojují nejen odborníci, členové místních samospráv a veřejnosti, ale také pedagogové, děti i rodiče.

Úvodní seminář ke grantové podpoře v programu Zahrada hrou byl pro náš tým klíčovým bodem. Díky němu jsme získali praktické informace a začali jsme se lépe orientovat v administrativních záležitostech projektu. Velmi inspirativní byla i exkurze do zahrady MŠ Větrník v Nymburku, která díky nadační podpoře svoji proměnu nedávno dokončila,“ chválí Olga Kosíková aktivity podporující kvalitní realizaci grantu a předávání dobré praxe dalším školám.

Mateřské školy by podle harmonogramu měly obnovu zahrad dokončit na konci roku 2023. Počítá se s tím, že během vytváření nové zahrady budou s nadační pomocí využívat také nástroje fundraisingu.

Na proměnu své zahrady čekají další školky   

Nadace ale podpořila i další čtyři mateřské školy. Ty sice nezískaly grant, ale dostaly prostor na darovacích stránkách. Díky aktivnímu přístupu a síti kontaktů s místními lidmi mají velkou šanci, že se jim povede vybrat dodatečné peníze. Třem z nich se již podařilo dosáhnout prvního milníku a vybrat 30 000 Kč, které jim nadace zdvojnásobila. Například v MŠ Brantice na Bruntálsku chtějí zahradu proměnit ve Sluneční soustavu, aby se její nesourodé prvky staly součástí jednotlivých planet, které budou velikostí a vzdálenostmi odpovídat vztahům ve Sluneční soustavě. „Zapojení do fundraisingové kampaně je pro nás ohromnou výzvou. V současné chvíli máme vybráno 36 199 Kč, přičemž       20 000 Kč se nám podařilo vybrat díky příspěvkům lidí na vánočních trzích a besídkách. Nedaří se nám zatím oslovit širokou veřejnost, aby nás podpořila malými částkami. Naším cílem je nyní vytvořit kampaň, která bude rodiče, přátele školy, veřejnost i firmy motivovat k podpoře našeho vesmírného projektu. Víme, že chceme pro naše děti jen to nejlepší, a proto budeme v našem úsilí pokračovat,“ shrnuje optimisticky výhledy školky na obnovu zahrady její ředitel Adam Šimůnek. 

MŠ Řeznovice by ráda nahradila dosluhující prolézačky novými a také chce rozšířit oblíbená zákoutí na zahradě. Práce začaly v polovině listopadu oslovením architektky, která nyní zpracovává projekt. „Máme radost, že vzniká koncepce zahrady. Těšíme se, že budeme naše plány postupně realizovat,“ říká pedagožka Zuzana Fiedlerová. Popisuje také aktivity školky zaměřené na získání dalších prostředků, jež jsou nutné pro obnovu zahrady: „V prosinci jsme uspořádali první benefiční vánoční koncert, na kterém jsme zahájili sbírku. Výtěžek koncertu odhadujeme na 10 000 Kč. Zároveň jsme oslovili všechny rodiče e-mailem a na Facebooku a našich webových stránkách jsme zveřejnili informace o spuštění online sbírky na portálu nadace. Pro sbírku jsme si nechali vygenerovat unikátní QR kód s logem naší školy. Peníze na konto začaly přibývat. Cítíme velkou podporu rodičů, kteří chtějí přiložit ruku k dílu. Plánujeme zapojit i dětskou radu. A také zjišťujeme další možnosti financování.“

A co mají za lubem další školky? V písecké MŠ Sluníčko touží po malých staročeských chaloupkách, jejichž součástí by byla kuchyň, prádelna, dílna, zahrádka a studánka. MŠ Dušníky na Litoměřicku zase plánuje zhmotnit svůj sen o pohádkové zahradě a vytvořit místo, kde budou děti objevovat a experimentovat, relaxovat a hrát si. K cíli se přiblížili a na proměnu získali už téměř 50 000 Kč.

Podrobné příběhy všech školek naleznete na nadačních darovacích stránkách. Každý, komu není osud školních zahrad lhostejný, může pomocí menšího či většího daru některou ze školek podpořit. Nebo se přihlaste do dalšího kola grantové výzvy. Přihlašování bude otevřené na konci tohoto roku 2023. Sledujte webové stránky Nadace Proměny Karla Komárka.