Konference o výuce venku přiblížila téma wellbeingu

Pobyt v přírodě přináší úlevu od stresu a navozuje pocit pohody u dospělých i u dětí. I proto spolu wellbeing a učení venku úzce souvisejí. Jaké aktivity připravit, aby se děti všestranně rozvíjely? Jaký vliv má pobyt venku na proces učení? Odpovědi nejen na tyto otázky přinesla vzdělávací konference, pořádaná na Den učitelů 28. března v Praze Nadací Proměny Karla Komárka.

Wellbeing a výuka venku patří k sobě

Hlavní téma konference nepřišlo náhodou. Začlenění wellbeingu do vzdělávání je jedním ze strategických cílů MŠMT. Dobře navržená školní zahrada přináší prvky, které vnitřní prostor školy nemůže nikdy poskytnout. Nabízí potravu pro všechny smysly, prostor pro tvoření s volným materiálem a dostatek podnětů pro volnou hru.

Venkovní prostředí posiluje vztahy mezi dětmi i vztah žáků k učiteli, prohlubuje důvěru dětí k dospělým a motivuje pedagogy k práci. Děti vede ke spolupráci a umožňuje mezigenerační a genderově nespecifickou hru. Pohoda je důležitá pro všechny, učení jde díky ní mnohem lépe.

Wellbeingu a pozitivnímu dopadu venkovního učení na rozvoj sociálního, kognitivního a fyzického potenciálu u dětí a u pedagogů se věnovala panelová diskuze, která zahájila druhý konferenční blok. Vedl ji Petr Holík, komunikační expert projektu Fakta o klimatu. Konference se věnovala i mnoha dalším tématům, třeba roli architekta ve školní zahradě.

Konference byla určená pro pedagogy, vedoucí pracovníky ve školství, zástupce zřizovatelů nebo architekty a designéry. Její účastníci měli možnost podniknout den před konferencí exkurzi do tří vzorových školních zahrad. Můžete se do nich alespoň virtuálně podívat i vy, když do vyhledávače na YouTube zadáte „skolnizahrady“: můžete poté sledovat sérii inspirativních videí Národního pedagogického institutu ČR. Videa představují příběhy těchto zahrad a přinášejí konkrétní tipy do výuky.