Revitalizace lesoparku na ostrově Santos v Sušici

Zasadili jsme se o citlivé vzkříšení prvorepublikového odkazu a citlivě jsme přitom propojili historické dědictví místa s potřebami současných obyvatel města.

Pokud chcete podpořit tento projekt, můžete tak udělat jako dobrovolník.

Dobrovolníci

Co se nám povedlo 

Pomohli jsme vytvořit prostředí, které je atraktivní pro návštěvníky a zároveň respektuje a chrání přírodní a kulturní hodnoty říčního ostrova. Obnovený Santos navazuje na slavné začátky z doby první republiky. Tehdy byl říční ostrov centrem společenského dění. Podpořili jsme úpravu vegetace, která respektuje, že místo má charakter lužního lesa. Architektonické řešení staví na konceptu lodi na řece Otavě. Své využití v něm našly také umělecké prvky. 

Ostrov jsme z větší části proměnili ve funkční park. Navrátili jsme se v podstatě ke všemu, co na ostrově v minulosti fungovalo. Znovu jsme objevili krásy přírodního prostředí, doplnili jsme prostor o kvalitní mobiliář a herní prvky. Vznikly tak nové a lepší možnosti pro občerstvení a kulturní akce. Zachovali jsme zeleň a dřeviny a brali ohled na to, že území je nezbytné pro udržení ekologické stability.

Pavel Šimek

architekt

Galerie sušické proměny

Obnova parku

2009–2013

Rozloha

4,6 ha

Výběr projektu

Grantová výzva 2008

Autoři návrhu

Pavel Šimek – Florart

Rozpočet

28 mil. Kč

Finanční podpora nadace

24 mil. Kč

Více o proměně 

V nadaci jsme organizovali také přípravnou fázi projektu a architektonickou soutěž. Zpracovali jsme projektovou dokumentaci. Značnou pozornost jsme věnovali i umělecké stránce obnovy lesoparku. Ostrov tak v současné době zdobí čtyři objekty od sochaře Václava Fialy, které přispívají k estetickému a kulturnímu bohatství místa.

Ocenění

Cena veřejnosti v soutěži Stavba roku Plzeňského kraje 2013

Odborné ocenění Park roku 2014

Užší výběr poroty Grand Prix Architektů 2014

3. místo v soutěži Park desetiletí (v hlasování veřejnosti dokonce 2. místo)