Obnova zahrady v MŠ DUHA Soběslav

Do nové podoby školní zahrady v Soběslavi jsme promítli všech sedm barev duhy. Přesně tolik zón totiž nyní v tomto půvabném a příjemném prostoru naleznete. Každá zóna má svoji barvu, která symbolizuje jak její jedinečný účel, tak její a kvalitu.

Pokud chcete podpořit tento projekt, můžete tak udělat jako dobrovolník.

Dobrovolníci

Co se nám povedlo 

Na barvách jsme si při obnově zahrady dali opravdu záležet. Do žluté zóny jsme umístili farmu, kde mohou děti pěstovat rostliny a chovat zvířata. Zelenou jsme zvolili pro část, do které patří stavby, třeba bloky a pískoviště. Modrá zóna pak dětem dává prostor zkoumat místní flóru a faunu a hrát různé hry v lesním prostředí. Zahradu sedmi barev jsme doplnili úžasnými herními prvky, jako je broukoviště, blátoviště, a samozřejmě i záhonky. Nejzajímavějším zahradním prvkem je zvukové sousoší ve tvaru květin.  

Myslím, že i díky proměně zahrady se nám podařilo změnit pojetí environmentální výchovy a ,nakazit‘ novým přístupem ostatní učitele. Možná ne úplně všechny, ale většinu rozhodně ano. Pomohlo nám to, že jsme sami šli příkladem – učili jsme děti pozorovat přírodu a všude s sebou nosili dalekohled. A užitečné byly i různé semináře.

učitelka mateřské školy Duha Soběslav

Obnova zahrady

2016–2018 (1. etapa)

Rozloha

5 788 m2

Výběr projektu

Grantová výzva 2015

Autoři návrhu

Lucie Bednářová, Lukáš Urbanec

Náklady

1 900 000 Kč (1. etapa)

Finanční podpora nadace

800 000 Kč

Více o proměně 

Zahrada se díky naší proměně stala důležitou součástí výukového prostředí pro více než 200 dětí. Mateřská škola na menším soběslavském sídlišti slouží i žákům dvou blízkých základních škol a speciální školy Diakonie ČCE Rolnička Soběslav. Zóny ve školní zahraně jsou určené pro konkrétní typy činností, zahrnující polytechnickou a pohybovou výchovu, prožitkové učení nebo pěstování rostlin. Do multifunkčního prostoru, podporujícího všestranný rozvoj dětí, se dodnes rádi vracíme.