Obnova zahrady MŠ Petroupim a Církevní ZŠ a MŠ ARCHA v Petroupimi

Klasický a poněkud nudný školní pozemek jsme pozvedli a vykouzlili z něj lákavé místo, které děti i dospělé podněcuje k objevování, hledání různých schovávaček, experimentování i kreativní hře. Osvědčené herní prvky slouží ke vzdělávání a posilování vztahu dětí s pedagogy.

Pokud chcete podpořit tento projekt, můžete tak udělat jako dobrovolník.

Dobrovolníci

Co se nám povedlo  

Vytvořili jsme bohatě členěný terén, plný vzrostlých stromů, který nabízí velké množství podnětů. Přírodní podobu zahrady podtrhují multifunkční dřevěné herní prvky a doplňují ji mohutné kameny, zkroucené klády, vodní korýtka a kaskády, lana a tunely. Zahrada děti přímo vybízí ke svobodné hře a podporuje jejich přirozený zájem o okolní svět a chuť o něj pečovat. Odpovídá tomu ostatně také pojmenování zahradySpojené světy 

Obnova zahrady

2017–2020

Rozloha

1 950 m2

Autoři návrhu

Petr Lešek, Radka Komrsová, Lukáš Gavlovský

Náklady

880 000 Kč

Finanční podpora nadace

800 000 Kč

Více o proměně 

Základy pro vznik fascinujícího zahradního prostoru položila intenzivní spolupráce mezi zaměstnanci MŠ Petroupim, církevní MŠ a ZŠ ARCHA, rodiči, dětmi a nadací. Proměna napomohla tomu, aby se silná komunita, usilující o další rozvoj unikátního prostoru, ještě více semkla. Do grantové podpory jsme školku vybrali na konci roku 2017, kdy společně s dalšími pěti zájemci o grant uspěla v konkurenci 28 žadatelů