Obnova zahrady MŠ Mnichovice

Na počátku byla vize nové školní zahrady s promyšlenou koncepcí. Potom jsme se přidali my a napomohli jsme tomu, aby se dílo architektky a jejího týmu stalo skutečností. Tak se zrodil nový svět her, učení i setkávání, který si všichni místní a hlavně děti rázem zamilovali.

Pokud chcete podpořit tento projekt, můžete tak udělat jako dobrovolník.

Dobrovolníci

Co se nám povedlo 

Vzbudili jsme trva nadšení zaměstnanců, zřizovatele, rodičů a dětí. V proměně se harmonicky snoubí požadavky školy na udržitelnost s nároky na inspirativní prostředí, ve kterém se děti mohou všestranně rozvíjet. Zahrada poskytuje malým uživatelům podmínky pro kreativní hru, přirozené poznávání přírody, spolupráci i experimentování. 

Obnova zahrady

2016–2020

Rozloha

5 709 m2

Autoři návrhu

Magdalena Smetanová, Michal Micl Novotný

Náklady

1 750 000 Kč

Finanční podpora nadace

800 000 Kč

Více o proměně 

Do podoby nové zahrady se promítá motiv železniční dráhy, která patří k významným dominantám města. Proto také mateřská škola dala svému úsilí přiléhavé pojmenování „Příští stanice: MŠ Mnichovice. Rozlehlým zahradním prostorem vede trať, propojující devět tematických zastávek. Na stanovištích se nacházejí herní prvky, k nimž patří třeba lanové prolézačky a rozsáhlé pískoviště s několika špalíky. Velkoryse navržený terén umožňuje, aby tady všech 150 dětí navštěvujících školku nalezlo přirozené schovávačky, vyhlídky a prostor k samostatné hře.