Obnova zahrady Mateřské školy Větrník v Nymburce

Do zahrady jsme během její proměny vnesli dlouho očekávaný nový život v podobě čtyř živlů. Vládnou jednotlivým zónám, které jsou ideální pro různé způsoby vzdělávání. Zahradní prostor tak prostupují země, oheň, voda a vzduch.

Pokud chcete podpořit tento projekt, můžete tak udělat jako dobrovolník.

Dobrovolníci

Co se nám povedlo  

V zahradě skřítka Větrníka jsme podpořili vznik mnoha nových míst a herních prvků, ze kterých se radují především děti. Využívají venkovní přírodní učebnu, sněmoviště, houpačky, domečky, věž nebo prostor, kde si mohou hrát s blátem. Větrníkovo království je skutečně pestré a má mnoho podob. Každý si v něm najde, co ho zajímá. Výsledky proměny ocenili i učitelé, kteří si všimli, že děti začaly být klidnější, koncentrovanější, motoricky zdatnější a lépe a čistěji mluví 

Zahrada skřítka Větrníka prošla kompletní proměnou, v roce 2018 naše MŠ vyhrála grantovou výzvu. Cílem obnovení naší zahrady bylo u dětí vzbudit kladný vztah k přírodě. Trávit s dětmi více času venku. Využívat zahradu celou a nejen z 30%, zkoumat ji, objevovat. Ponechat dětem svobodu, volnost, aby se mohly všestranně rozvíjet. Díky proměně je naše zahrada sama o sobě herním prvkem. Děti mají prostor pro svobodný pohyb, pro dobrodružství, pro fantazii... zkoumají ji všemi smysly. Zahradu využívají nejen děti, učitelé, rodiče ale i další širší komunita lidí. Naše zahrada je otevřená všem.

Šárka Michlová

Vedoucí učitelka MŠ Větrník, Nymburk

Obnova zahrady

2018–2020

Rozloha

5 976 m2

Autorka návrhu

Dana Václavíková

Náklady

1 850 000 Kč

Finanční podpora nadace

800 000 Kč

Více o proměně  

Nová zahrada oživila okrajovou část Nymburka. Každý den ji využívá kolem 100 dětí. Prostor slouží také k setkávání místních lidí. Děti mají vhodné podmínky pro poznávání přírody všemi smysly.  Využívají vyvýšené záhonky i perfektní výbavu pro doprovodné aktivity venku. K pozorování a zkoumání života hmyzu a drobných živočichů mají k dispozici lupy, mikroskopy, atlasy květin či živočichů. Škole se povedlo získat další finanční příspěvky od města a rodičů.