Obnova zahrady Křesťanské ZŠ a MŠ J. A. Komenského v Liberci

Pomohli jsme vytvořit pro děti bezpečné a inspirativní útočiště. Zahrada láká i liberecké spolky, které v ní pořádají zajímavé akce pro lidi všech generací. Zvlášť pyšní jsme na rozsáhlou venkovní učebnu.

Pokud chcete podpořit tento projekt, můžete tak udělat jako dobrovolník.

Dobrovolníci

Co se nám povedlo 

Nechali jsme provést výrazné terénní úpravy. Původní starou dlažbu a zděný domeček jsme nahradili cestami z přírodních materiálů a novou centrální plochou. Tu jsme pojali tak, aby byla zajímavá svou pestrostí a členitostí včetně terénních nerovností. Prostor doplňují korýtka na vodu. Využili jsme původní prvky, přetvořili je a zapojili do nově vzniklých zákoutí, která vybízejí ke zkoumání. Dětem i učitelům se líbí dřevěná mola u stromů, domečky a palisády z akátových kulatin, tunel z vrbového proutí a vodní prvky.   

Obnova zahrady

2018–2020

Rozloha

1 359 m2

Autor návrhu

Magdalena Smetanová

Náklady

1 700 000 Kč

Finanční podpora nadace

800 000 Kč

Více o proměně  

Zahrada spojuje. Takový název zvolila mateřská škola pro svůj projekt. Spolu s dalšími čtyřmi školkami uspěla v naší grantové výzvě vyhlášené na konci roku 2017. Školka se účastnila také grantových programů několika dalších organizací. Díky tomu se děti mohou učit venku po celý rok, udržovat kontakt s přírodou, rozvíjet své pohybové a sociální dovednosti, ale také se učit t někdy chvíli o samotě.