Ukončujeme veřejnou sbírku

Pořádek musí být. Oznamujeme, že ke dni 17. 06. 2024 byla ukončena veřejná sbírka konaná Nadací Proměny Karla Komárka, se sídlem Evropská 866/71, Vokovice, 160 00 Praha 6, IČO 27421538, ode dne 8. 6. 2013, na základě Osvědčení vydaného Magistrátem hlavního města Prahy, odborem daní, poplatků a cen ze dne 20. 5. 2013, vedeného pod č. j. MHMP 368899/2013 a pod sp. zn. S‑MHMP 358022/2013. Všem dárcům srdečně děkujeme za podporu a těšíme se na setkání a spolupráci u našich dalších projektů.

Kontaktujte nás