Otevřete s námi unikátní Dům přírody Hodonínská Dúbrava!

Lepší program na Den dětí v Hodoníně nenajdete! Přijďte zahájit letní sezónu do Domu přírody a jeho zahrady. Srdečně vás zveme na slavnostní akci!

KDE: Dům přírody Hodonínské Dúbravy, Lipová alej 19, Hodonín

KDY: 1. června 2024 od 14:00

Co vás čeká?

Prohlídka interiéru, nové interaktivní expozice a zrekonstruované zahrady s edukativními prvky. 

Děti si užijí tvořivé dílny, které pro ně nachystala Integrovaní střední škola Hodonín. Vyrobí například krmítka pro veverky nebo domečky k další dekoraci. Budou mít také možnost si vyzkoušet pyrografii s žáky hodonínské Lipovky. Vlastní výrobky si budou moci odnést domů.    

Těšíme se na vás!

O Domě přírody Hodonínská Dúbrava 

Dům přírody se připojí do sítě stávajících 12 Domů přírody, nacházejících se v chráněných krajinných oblastech po celé ČR. V jeho prvním patře vznikla nadstavba s vnitřní i vnější expozicí vzácné fauny a flory. Expozice pak pokračuje i v exteriéru domu, prostřednictvím expozičních prvků i zástupců typické flóry v zahradě. 

Dům bude sloužit veřejnosti a nabídne výukové programy pro školy a volnočasové programy pro děti a mládež. Součást expozice tvoří také interaktivní audiovizuální systém a unikátní zvukové informační boxy. 

Dům přírody vznikl v rámci programu Agentury ochrany přírody a krajiny ČR s partnerskou pomocí Ministerstva životního prostředí, Státního fondu životního prostředí, Nadace Karel Komárek Family Foundation i Jihomoravského kraje.

Více se o projektu dozvíte zde.