Květen je měsícem školních zahrad. Letošní se věnuje vodě  

Heslo letošního Měsíce školních zahrad, akce, do které se zapojují stovky škol a tisíce jednotlivců z celé České republiky, zní: „Kápni na to venku“. Jeho hlavním tématem je letos voda jako proměnlivý živel, životadárná tekutina i strážkyně křehké klimatické rovnováhy na planetě. Děti se s ní budou seznamovat během venkovních výzev, her a aktivit, které podporují poznávání všemi smysly, vlastní bádání i spolupráci. Měsíc školních zahrad pořádá Nadace Proměny Karla Komárka ve spolupráci splatformou Učíme se venku už pošesté.  

Organizátoři připravili pro děti z mateřských i základních škol celkem 14 nových výzev. S vodou mohou děti malovat, dirigovat vodní orchestr nebo prostě jen důkladně prozkoumat kaluž. Pedagogové mají na výběr z pestrého programu od čistě zážitkových aktivit až po badatelsky orientované výzvy, které se neobejdou bez znalostí přírodních zákonů a výpočtů.  

Zelené interaktivní učebny 

Výuka venku umožňuje pedagogům přirozeně propojovat poznatky napříč předměty a ukazovat dětem, jak fungují vztahy a přírodní zákony ve světě kolem nás. Všechny výzvy a úkoly navazují na doporučené očekávané výstupy v průřezovém tématu Environmentální výchova. 

„Letos jsme jako hlavní téma Měsíce školních zahrad zvolili jeden ze základních živlů na naší planetě – vodu. Všichni ji denně používáme a důvěrně známe a zároveň jde o tekutinu, která má moc ovlivňovat celkové klima na planetě. Pro výuku venku jde tedy o ideální látku, protože ji můžete zažít, experimentovat s ní a zároveň v obtížnějších úkolech odvozovat složitější globální vazby. Je téměř pravidlem, že školní zahrady, které Nadace Proměny Karla Komárka podporuje, vždy nějaký vodní prvek obsahují,“ říká Hana Veljačiková nadační manažerka programů pro děti a mladé lidi.   

Nadace Proměny Karla Komárka v letošním ročníku zároveň vyzývá pedagogy, aby ke společným venkovním aktivitám nalákali kolegyni ze sousední třídy, rodiče žáků, vedoucího spřáteleného oddílu nebo třeba družináře. Venku je dost místa pro všechny a výuka společně uteče jako voda. O své zážitky se všichni, kdo se výuky venku nebojí, mohou podělit ve facebookové skupině Školní zaHRAda 

O Měsíci školních zahrad 

Měsíc školních zahrad je mezinárodní svátek, který každý rok láká školy, třídy, oddíly, rodiny i jednotlivce ven. Tisíce škol po celém světě se v tomto měsíci přesouvají co nejčastěji ven. Nejen do zahrad, ale i do parků, na hřiště či jen před školu. Nadace Karla Komárka je členem Mezinárodní asociace školních hřišť a zahrad (ISGA), která podporuje myšlenku širšího využití venkovních prostor ve výuce. Hry a výukové aktivity připravuje nadace ve spolupráci s platformou Učíme se venku. Veškeré informace k letošnímu Měsíci školních zahrad najdete na webu: www.mesicskolnichzahrad.cz. 

Co o Měsíci školních zahrad řekli pedagogové loni 

Petra Blizňáková, ZŠ Velký Ořechov: 

„Důvodem, proč jsem se se svou třídou připojila, byly zajímavé badatelské úlohy a perfektně zpracované materiály s jasným popisem úkolů a přehlednými pracovními listy. Mohla jsem tak jednoduše přichystat vše, co jsem k aktivitám potřebovala, a rovnou se s dětmi pustit do venkovního bádání.“