"Klobouk" v parku Střed v Mostě se po 51 letech přestěhoval

Známý symbol Mostu, socha Biologického tělesa, změnila po 51 letech místo. V parku Střed, který se právě rekonstruuje, se při této příležitosti setkali zástupci města a Nadace Proměny Karla Komárka, která obnovu prostoru finančně a odborně podporuje. Objekt z dioritu, jehož autorem je akademický sochař Josef Klimeš, bude nově vévodit otevřené ploše v severní části parku, kde lépe vynikne. Sochu vážící 4,3 tuny, kterou místní kvůli jejímu svébytnému vzhledu připodobňují třeba k UFO, přesunovali a kotvili specialisté stavebním jeřábem a manipulátorem zhruba půl hodiny.

K místu četných schůzek Mostečanů, prvních polibků nebo třeba procházek se psy socha ve tvaru klobouku neodmyslitelně patří. Neotřelý objekt, který byl k vidění poprvé v roce 1969 na výstavě Socha a město v Liberci, se za více než 50 let existence nesmazatelně vepsal do srdcí obyvatel severočeského města. První verze tělesa byla vyrobena z pryskyřice, pro město vytvořil sochař na jejím základě novou verzi, která byla vsazena do parku Střed v září 1972. Díky spolupráci Nadace Proměny Karla Komárka a města Most začíná nová epocha objektu.  

„Přesun ikonické sochy je pro naši nadaci i město mimořádnou událostí. Obyvatelé Mostu mají s Biologickým tělesem a parkem Střed spojeno mnoho osobních vzpomínek, a proto nám všem velmi záleželo na tom, aby se objektu dostalo důstojného umístnění. Architektonický návrh jej nechává vyniknout na otevřené ploše trávníků, takže bude ze všech stran výborně vidět,“ uvedl Luboš Veselý, pověřený řízením Nadace Proměny Karla Komárka.  

„Můj dědeček, akademický sochař Josef Klimeš, by měl velikou radost z toho, že jedno z jeho významných děl je nadále nedílnou součástí parku Střed v Mostě. Socha tak bude po rekonstrukci opět vstupovat do života místních lidí. Děkuji Nadaci Proměny Karla Komárka a městu Most za spolupráci, a především za odhodlání zkrášlit tento prostor,“ řekla vnučka Josefa Klimeše Ludmila Mojžíšová.  

Před samotným přesunem připevnili pracovníci firmy sochu k nosnému rameni jeřábu pomocí popruhů. Poté využili speciální zvedací techniku, tzv. manipulátor, který objekt pomohl přesně ukotvit na připravený zabetonovaný trn. Přesun sochy trval zhruba půl hodiny.

„Celá akce představovala pro naši společnost poměrně náročný úkol. Kvůli vysoké hmotnosti objektu a těžišti, které není v jeho středu, jsme museli pečlivě vyměřit a odzkoušet upevnění, přesun i samotné osazení do nové pozice. Jednalo se tedy o jeden z důležitých bodů proměny parku,“ vysvětlila Alice Volfová ze společnosti Gardenline a upřesnila, že na přesunu pracovalo sedm lidí.  

Pokud jde samotnou rekonstrukci parku, stojí už objekt kavárny a domek správce. Navíc je hotová drtivá většina cest se zabudovanými betonovými lavičkami. Pracuje se na opravě vodního prvku a vodní kaskádě. Podle harmonogramu bude stavba dokončena na konci roku 2023, slavnostní otevření je plánováno na jaře příštího roku tak, aby nebyl ovlivněn počáteční růst zeleně.  

Nadace Proměny Karla Komárka podpořila obnovu parku částkou 25 milionů korun. Ve všech fázích projektu intenzivně spolupracuje s městem Most. Celkové náklady na rekonstrukci činí zhruba 100 milionů korun.