Štěpánka Komárková

Zakladatelka, členka správní rady

Téma veřejného prostoru považuji za důležité především proto, že se bezprostředně týká všech lidí, nehledě na původ, bydliště, zaměstnání či věk. V nadaci se proto zaměřujeme také na děti. Ty promyšleným způsobem motivujeme k tomu, aby sbíraly podněty ve venkovním prostředí. Pomocí aktivit venku je zapojujeme do vytváření proměn a pomáháme jim upevňovat vztah k bezprostřednímu okolí a k okolnímu světu. Uvedený přístup považuji jako matka za velmi důležitou součást práce naší nadace.

Štěpánka Komárková

členka správní rady